95 Kods

Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs, ir stājušās spēkā kravas automobiļu vadītāju kvalifikācijas prasības, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem

Lai iegūtu sākotnējo profesionālo kategoriju 95 kods:

CSDD jānokārto sekojošie eksāmeni:

  • 95 koda teorētiskais eksāmens CSDD (45 jautājumi)
  • atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens CSN
  • atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens, kuram ir trīs etapi:
  1. 3 jautājumi par transportlīdzekļa uzbūvi, tā aprīkojumu un kravas nostiprināšanu (30min)
  2. Figūru izpilde;
  3. Braukšana ceļu satiksmē vismaz 90.min.

Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (95 kods) derīguma termiņš ir 5 gadi.

Piecu gadu laikā vadītājam jāveic regulārā apmācība, kuras ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts par 95 koda apmācību!

95 kods skaitās tikai tad, kad tas tiek ierakstīts vadītāja apliecībā!

Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri bija ieguvuši attiecīgo kategoriju pirms Direktīvā noteiktiem datumiem ( D kat. 10.09.2008; C kat. 10.09.2009 ) var turpināt veikt profesionālo darbību, bet līdz 2013. gada 10. septembrim D kategoriju vadītājiem un līdz 2014. gada 10. septembrim C/C1 kategoriju vadītājiem jābūt veikušiem periodisko apmācību.

Logo Header Menu