D kategorija

Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, ir vairāk kā 8 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg

  • Apmācība ir iespējama no 21 gadu vecuma
  • Valsts eksāmenu kārtošana un vadītāja apliecības iegūšana – no 24 gadu vecuma.

Apmācības ilgums: 2 nedēļas

Eksāmens jākārto: teorijā un braukšanā

Logo Header Menu