Jaunumi

Hidrauliskā manipulatora operatora apmācības – 30.APRĪLIS

Vienas dienas tiešsaistes apmācībās aplūkotās tēmas:

Hidrauliskā manipulatora veidi, uzbūve, vadība. Darba tehnoloģija. Drošības ierīču izvietojums un nozīme;
Hidraulikā manipulatoru sagatavošana darbam un lietošana, droša ekspluatācija.
Hidrauliskā manipulatora izmantošana ievērojot drošības prasības:
Hidrauliskā manipulatora maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums, stabilitātes pamatprincipi;
Kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļauta kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
Droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana ieāķēšana, drošības attālumi.
Galvenās prasības elektrodrošībā un ugunsdrošībā;
Individuālie aizsarglīdzekļi;
Darba drošības noteikumi, drošības zīmes un darba vietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
Apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, rīcība nelaimes gadījumā.

Izmaksas: 65 eiro

PIESAKIES!