Hidrauliskā manipulatora operatora apmācības

Iegūtās zināšanas būs vērtīgas un noderīgas personām ar iegūtu C un CE kategoriju, kas strādā ar kokvedēju autotransportu, kas ir aprīkots ar hidraulisko manipulatoru, vai traktortehnikas TR1 un TR2 kategorijas vadītājiem, kas vēlas strādāt uz hidrauliskajiem hidromanipulatoriem, kas ir uzkarināti uz traktortehnikas vai traktortehnikas piekabes.

Iegūtās zināšanas būs vērtīgas gan uzņēmumam, gan darbiniekam: samazināsies risks bojāt kravu, mazāks apdraudējums savai, gan citu nodarbināto veselībai un dzīvībai, darba produktivitātes pieaugums, ievēroti MK noteikumi un pavērsies iespēja piedalīties A/S «Latvijas Valsts Meži» rīkotajos iepirkumos (forvarders, hārvesters, apaļkoku kravas transports).

Apmācībās aplūkotās tēmas:

 1. Hidrauliskā manipulatora veidi, uzbūve, vadība. Darba tehnoloģija. Drošības ierīču izvietojums un nozīme;
 2. Hidraulikā manipulatoru sagatavošana darbam un lietošana, droša ekspluatācija.
 3. Hidrauliskā manipulatora izmantošana ievērojot drošības prasības:
  • Hidrauliskā manipulatora maksimālā celtspēja un maksimālais celšanas augstums, stabilitātes pamatprincipi;
  • Kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļauta kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
  • Droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana ieāķēšana, drošības attālumi.
 4. Galvenās prasības elektrodrošībā un ugunsdrošībā;
 5. Individuālie aizsarglīdzekļi;
 6. Darba drošības noteikumi, drošības zīmes un darba vietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 7. Apkārtējās vides aizsardzības noteikumi, rīcība nelaimes gadījumā.

Uzņēmumiem – apmācība grupām, citos datumos vai Jūsu telpās  – tālrunis +37125702977

Tuvākā grupa: 14. marts