Traktortehnikas kategorijas

Kopā ir četras traktortehnikas kategorijas. Pie mums vari apgūt divas no tām:

  • TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,
  • TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas,

TR1 traktortehnikas kategoriju un traktortehnikas vadītāju tiesības var iegūt no 16 gadiem traktortehnikai ar pilnu masu līdz 7500 kg, un no 17 gadiem – pārējai traktortehnikai.

Teorētiskā apmācība TR2 ir 70 stundas, TR3 – 49.

Izmaksas

TR2 kategorija

Teorija – 150 eiro,
Braukšana – 40 eiro (akadēmiskā stunda) * 8,5,
Traktora piestādīšana eksāmenam – 60 eiro,
Kopā – 550 eiro

TR3 kategorija

Teorija – 150 eiro,
Braukšana – 50 eiro (akadēmiskā stunda) * 10,
Traktora piestādīšana eksāmenam – 60 eiro,
Kopā – 710 eiro