Par mums

Misija

Autoskolas aizsākumi meklējami rūpēs ne tikai par pieaugušo, bet arī neaizsargāto – bērnu
drošību uz autoceļiem ar mērķi attīstīt starptautiska līmeņa profesionālu transportlīdzekļu
vadītāju apmācību, kas veicinās zinošu, ekonomisku, videi draudzīgu un, galvenokārt,
sabiedrībai drošu transportlīdzekļa vadīšanu ikdienā.

Vīzija

Autoskolas Lauris skatījums uz nākotni iekļauj transportlīdzekļu vadītāju apmācības
uzlabošanu un pilnveidošanu, lai mūsu apmācītie vadītāji atstātu pozitīvu ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī uz sabiedrību kopumā, tai skaitā samazinot negadījumus uz autoceļiem.

Vērtības

Autoskolas pārliecība slēpjas gan godprātīgā un atklātā, gan uzticamā un neatlaidīgā apmācībā, kuru spēs novērtēt jebkurš mūsu topošais un esošais kursants. Tieši šīs, autoskolai tuvās, vērtības tiek ņemtas vērā ikkatrā tās darbībā un rīcībā.

Partneri

Pieaugušo un bērnu drošība uz autoceļiem ir svarīga ne tikai mums, bet arī mūsu ilggadējiem
sadarbības partneriem, kuri ik dienu ir mums līdzās ceļā UZ EKONOMISKAS, VIDEI
DRAUDZĪGAS un DROŠAS transportlīdzekļa vadīšanas popularizēšanu.