Jaunumi

Tehniskie jautājumi, ko būtu vērts atkārtot pirms CSDD braukšanas eksāmena

B kategorijas vadīšanas eksāmens tiek pieņemts trīs posmos:

1.posms – zināšanu pārbaude par transportlīdzekli. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:

 • noteikt, vai automobilis ir aprīkots ar ziemas vai vasaras riepām un paskaidrot riepu ekspluatācijas īpatnības;
  • Visiem auto ratiem ir jābūt aprīkotiem ar vienādu riepu tipiem. Ziemas riepas var atpazīt pēc sniegpārsliņas simbola uz sāna, bet vissezonas – pēc simbola “M+S”.
  • No 1.decembra līdz 1.marta visām automašīnām, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, ar riepām, kurām ir radzes, drīkst braukt no 1.oktobra līdz 1.maijam.
  • riepu protektora dziļumu mēra ar indikatoru, ziemā minimālais protektora dziļums ir 4 mm, vasarā 1,6 mm. Riepām ar mazu protektora dziļumu, palielinās bremzēšanas ceļš.
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās;
  • spiedienu riepās var pārbaudīt ar manometru. Gaisa spiedienam riepās ir jābūt robežās no 1.8 līdz 2.5 atmosfērām. Ja spiediens riepās ir par mazu, pastiprināti dilst riepas sānu protektors, ja augstu – vidus daļa.
 • paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
 • paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
  • no sākuma ir jāatver automašīnas motora pārsegs, tad jāatrod tvertne ar dzesēšanas šķidruma simbolu. Tās sāna būs atzīmes “max” un “min”. Dzesēšanas šķidruma daudzumam būtu jābūt starp šīm iedaļām, ja tas tā nav, tas ir jāpapildina.
  • Dzesēšanas šķidrums cirkulē un nedod iespēju automašīnas dzinējam pārkarst. Ja gadījumā konktrolpanelī auto salonā iedegas dzesēšanās šķidruma temperatūras brīdinājums, nekavējoties pārtrauc braukšanu un papildini to.
 • paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
  • precīzāk eļļas līmeni var noteikt, kad automašīnas dzinējs ir auksts. Lai to noteiktu, jāatver automašīnas motora pārsegs un jāizvelk mērstieni. To noslauka ar lupatu vai papīra salveti un ievieto atpakaļ, un izvelk atkārtoti. Uz mērstieņa apakšējās daļas ir divas atzīmes, zemākā norāda minimumu, augstāka – maksimumu. Ja eļļas līmenis ir zem minimuma, tad to jāpapildina, atskrūvējot vāciņš ar eļļas trauka simbolu. Tāpat motora eļļa un eļļas filtrs ir jāmaina ik pēc 10000 -15000km.
 • pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
 • ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
 • paskaidrot kontroles mēraparātu panelī redzamo ierīču funkcijas un signālspuldžu nozīmi.

Zināšanu pārbaude par transportlīdzekli tiek vērtēta eksāmena beigās, vērtējot kopējo vadītāja kompetences līmeni.

2.posms – figūras. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi un iemaņas, lietojot transportlīdzekļa vadības ierīces, izpildot figūru “kases aparāts”, kā arī vienu no šādām figūrām, ko izvēlas datorprogramma:

 • “stāvvieta paralēli braukšanas virzienam”;
 • “iebraukšana gabarītvārtos”.

Figūras “braukšanas uzsākšana augšupceļā” un “apgriešanās braukšanai pretējā virzienā” tiek izpildītas ceļu satiksmē.

3.posms – braukšana ceļu satiksmē. CSDD inspektors vērtē pretendenta iemaņas un prasmi sagatavoties braukšanai un vadīt automobili reālā ceļu satiksmē, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumu un satiksmes drošības prasības.

Rīkojumus par braukšanas manevriem dod CSDD inspektors. Tie jādod savlaicīgi, tiem jābūt nepārprotamiem, nepieciešamības gadījumā tie jāatkārto. Dot tādus rīkojumus, kurus izpildot jāpārkāpj Ceļu satiksmes noteikumu prasības, ir aizliegts.

Šis eksāmena posms ietver dažādas satiksmes intensitātes un sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotā vietā, kā arī ceļus apdzīvotās vietās vai ārpus tām.

No 2011.gada 15.augusta vadīšanas eksāmenā ietverts jauns vadīšanas eksāmena elements – patstāvīgā braukšana. Braucot ceļu satiksmē, pretendentam ne mazāk kā 5 minūtes jāvada transportlīdzekli pa patstāvīgi izvēlētu maršrutu uz inspektora norādīto galamērķi.

Braukšana ceļu satiksmē ilgst apmēram 40 minūtes.